kompetencjeJST.pl Innowacyjny system do prowadzenia zautomatyzowanej oceny okresowej pracowników samorządowych

dowiedz się więcej

Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, podlega okresowej ocenie, zwanej dalej "oceną". Art. 27 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych

System badania kompetencji kadr JST

Narzędzie dedykowane jest dla Jednostek Samorządów Terytorialnych, które zobowiązane są przeprowadzać okresowe badania kompetencji swoich kadr. Narzędzie pomaga w sprawnym przeprowadzeniu badań oraz w generowaniu przystępnych raportów zarówno dla indywidualnego pracownika, jak i całej grupy badanych łącznie.

możliwości systemu

Możliwości systemu

 • Tworzenie badań kompetencji pracowników,
 • Ocena kompetencji pracowników na kilku poziomach (w tym 360°)
 • Macierzowe badanie kompetencji w projektach
 • Określanie luk kompetencyjnych pracowników
 • Sugerowanie szkoleń według potrzeb pracowników
 • Szczegółowe analizy kompetencji
 • Generowanie raportów indywidualnych i zbiorczych
 • Badania wedug struktury organizacyjnej instytucji

Sprawdź jakie to proste!

Aby przeprowadzić okresową ocenę kompetencji w systemie kompetencjejst.pl wystarczą tylko 4 kroki:

Platforma kompetencjeJST.pl

 • Import i konfiguracja struktury organizacyjnej
 • Zdefiniowanie kompetencji poddawanych ocenie
 • Tworzenie formularzy ankiet
 • Przeprowadzenie badania kompetencji (oceny okresowej)

Korzyści dla PRACODAWCY (JST)

 • Raport umiejętności pracowników w formacie PDF
 • Kontrola nad prawidłowym rozwojem zawodowym pracowników
 • Ścieżka szkoleń dla pracowników na podstawie wskazanych przez system luk kompetencyjnych
 • Oszczędność czasu podczas prowadzenia badań – badanie elektroniczne
 • Kompleksowa ocena pracownika, w tym metodą 360°
 • Spełnienie wymogów ustawy

Korzyści dla PRACOWNIKA

 • Szybka ścieżka oceny
 • Indywidualne konto elektroniczne
 • Automatyczne powiadomienia o prowadzonej ocenie
 • Wskazanie Pracodawcy kierunku rozwoju
 • Jednoznaczna informacja o potrzebach szkoleniowych
 • Wszystkie oceny podwładnych w jednym miejscu – dla stanowisk kierowniczych
designed by: n2eyes.pl